DE ORGANISATIE


Lidmaatschap
Het lidmaatschap is voorbehouden aan directies en /of management van organisaties binnen (of binding hebbende met) de Euregio Maas-Rijn bestaande uit: provincie Limburg (NL), regio Aachen (D), provincie Limburg (B), provence
de Liège (B), Duitstalige gemeenschap (B).

Aanbod
Sociëté St. Gerlach biedt haar leden kwalitatief hoogwaardige relatie & marketing activiteiten met name
op het gebied van sport en cultuur, alsmede specifieke business events op maat met de focus op uitwisseling van kennis, kunde en kontakten.

Locatie
Château St. Gerlach te Valkenburg aan de Geul is de thuisbasis van de Sociëté. Alle activiteiten starten en eindigen hier. Bedoeling is om zoveel als mogelijk te zien, te voelen en te proeven van de Euregio Maas-Rijn. De Euregio Business Meetings vinden dan ook bij voorkeur op een nader te bepalen locatie binnen de Euregio plaats.

Planning activiteiten
Per seizoen worden minimaal 8 activiteiten aangeboden;  in de maanden: januari, maart, april, mei en vervolgens augustus, september, oktober en november. De Euregio Business Meetings zullen zoveel mogelijk
op een vaste dag gepland worden (vooralsnog: donderdag). De overige activiteiten met partner kunnen ook tijdens het weekend plaatsvinden!

Heere van St. Gerlach: Comité van aanbeveling en adviesorgaan

  • Ton Goedmakers - Raad van Bestuur Vebego
  • Jan Kamsma        - Directeur Vinisol
  • Lei Pijls                - Directeur Ruijters
  • Jos Som               - Burgemeester Kerkrade

Werkgroep Gerlachus: ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten

  • Gwen Silanoe     - Interim management ProYact
  • Hans Bours        - Directeur In'Four
  • Erwin Dohmen   - Commercieel directeur L1 Radio & TV
  • Philip Geervliet   - Directeur Château st. Gerlach
  • Marc Jetten        - Adjunctdirecteur MGL

De Heere van St. Gerlach en leden van de Werkgroep Gerlachus

worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een nog nader te bepalen rooster en zijn onmiddellijk herbenoembaar voor een tweede en tevens laatste periode van drie jaar.

Directie: Hans Erkens Events B.V.

 

 
 

2004© - Societé St. Gerlach | Disclaimer