LIDMAATSCHAP


Het lidmaatschap
Lidmaatschap is persoonsgebonden en uitsluitend mogelijk op voordracht van een bestaand lid op basis van in de reglementen bepaalde criteria door de ledencommissie! Als criteria gelden, naast het voldoen aan de eisen van de doelgroep, dat per branche maximaal 3 bedrijven lid kunnen zijn. Per bedrijf geldt eveneens een maximum van 3 personen. Maximaal te realiseren bedrijfsleden is honderd en vijftig (150). In die gevallen dat de criteria niet toereikend zijn beslissen de Heere van St. Gerlach bij meerderheid van stemmen.

Financieel
De kosten voor lidmaatschap bedragen € 2.500,- all included, voor 2 kaarten met persoonsgebonden lidmaatschap, exclusief een eenmalig entreegeld van

€ 500,-. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Sponsoring
Naast het lidmaatschap is het in principe, uitsluitend aan leden voorbehouden om met branche exclusiviteit te fungeren als sponsor van de Sociëté of van haar activiteiten.

 

 
 

2004© - Societé St. Gerlach | Disclaimer